Comité d'Honor del Congrés a Lleida

President de la Diputació de Lleida

- Il·lm. Sr. Joan Reñé

Alcalde de Lleida

- Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa

Rector de la Universitat de Lleida

- Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Roberto Fernández

President del Consell Social de la Universitat de Lleida

- Sr. Delfí Robinat